Pokud vás zajímá, jak dlouhodobě ušetřit za teplo, zajisté jste už slyšeli o tepelných čerpadlech. Tepelná čerpadla představují systémy, které čerpají nebo přenášejí teplo z jednoho místa na druhé pomocí kompresoru a cirkulující struktury kapalného nebo plynného chladiva, kterými je teplo získáváno z vnějších zdrojů a čerpáno uvnitř.

Technologie, která je dlouhodobě efektivní

Čerpání tepla spotřebovává méně elektřiny ve srovnání s tím, kdy se elektřina používá pouze jako prostředek k její přeměně. Během léta může být cyklus obrácen a jednotka funguje jako klimatizace. Tepelná čerpadla představují nejúčinnější alternativu k palivovým a elektrickým systémům z hlediska vytápění i chlazení. Plynové kotle odvádějí relativně dobrou práci s účinností téměř 98%, avšak z hlediska uhlíkové stopy nepředstavují dlouhodobé řešení. Tepelná čerpadla dodávají více topného a chladicího výkonu, než je množství elektřiny spotřebované k jejich provozu. Vždy se vyplatí pořizovat tepelná čerpadla pouze od renomovaných dodavatelů, kteří zajistí kvalitní produkty. V České republice je specialistou na tepelná čerpadla společnost na https://www.m-klima.cz/. Níže si představíme hlavní výhody tepelných čerpadel.

  • Nižší provozní náklady – Provoz tepelných čerpadel je levnější než u systémů založených na spalování. Čím jsou systémy energeticky účinnější, tím větší jsou dlouhodobé úspory energie.
  • Méně údržby – Tepelná čerpadla vyžadují méně údržby než spalovací topné systémy. Specializovaná firma vám navíc s pravidelnou údržbou pomůže.
  • Bezpečnost – Tepelná čerpadla jsou bezpečnější než topné systémy založené na spalování.
  • Emise uhlíku – Systém tepelného čerpadla snižuje vaše emise uhlíku a má efektivní rychlost přeměny energie na teplo.
  • Zajistěte si chlazení – Během teplých období jsou tepelná čerpadla schopna obrátit proces, a tak se chovat jako jednotka střídavého proudu. Během léta lze tepelná čerpadla vzduch-vzduch pohodlně přepnout do režimu chlazení.
  • Dlouhá životnost – Životnost tepelných čerpadel je velmi dlouhá, samozřejmě je potřeba mít kvalitní čerpadlo od předních výrobců.