Tvrdost vody je pro zdraví neškodná, ovšem jinak škodí všemu, s čím přijde do styku. Především je příčinou koroze vodovodních potrubí a na něj napojených zařízení a tvorby vodního kamene.

Tento jev je způsoben nejvíc vápníkem a hořčíkem. Z veřejných vodovodů teče do našich domácností většinou tvrdá nebo středně tvrdá voda. U vlastních studní to pak závisí na konkrétním prameni.

Vodní kámen

Vinou tvrdé vody se postupně usazuje na stěnách potrubí, až je někdy prakticky uzavře. Zužující se otvor snižuje průtok, přestávají fungovat průtokové ohřívače a jiná zařízení závislá na tlaku a průtoku. Rychleji se vodní kámen usazuje tam, kde dochází k ohřevu vody, tedy na topných tělesech praček bojlerů apd.

Tím se zvyšuje spotřeba elektřiny, protože úsady jsou dobrým izolantem, který zabraňuje prostupu tepla ze spirály do vody. Vodní kámen se též usazuje na bateriích, umyvadlech, vanách, mísách WC a ucpává i trysky sprch a myček nádobí.

Jaká jsou řešení

Nejlepším řešením je preventivně zabránit negativním účinkům tvrdé vody. Jednou z metod je odstranění vápníku a hořčíku z vody, která však pro běžný rodinný dům vyjde přibližně na 20 až 30 tisíc korun. Proto se hodí spíše pro průmysl. Jsou však i levnější metody, jako například magnetická úprava.

Z vody se žádné minerály neodstraňují, ale vodní kámen se v magnetické vodě většinou nevytvoří. Problémem je, že voda vydrží zmagnetizovaná maximálně 14 hodin a pak ochranné účinky pozvolna mizí. Uplatní se hlavně tam, kde voda nestojí příliš dlouho.

Elektromagnetická metoda s navinutými cívkami na trubkách zase vytváří z potenciálních usazenin trdé vápenaté a hořečnaté mikrokrystaly, které je třeba následně odfiltrovat, aby nepoškodily baterie, myčku či pračku.

Co je pro domácnost ideální

Vhodná je metoda „maskování“ tvrdosti, čili zamezení negativním účinkům tvrdé vody. Voda se pak chová jako měkká, přestože nedochází k faktickému odstranění minerálů způsobujících tvrdost.

Jedná se o dávkování velmi malého množství fosforečnanů do vody, konkrétně o 3-5 miligramů na litr, přičemž denní potřeba člověka je cca tisíc miligramů. Pro ilustraci lze uvést, že například litr mléka obsahuje 900 mg, 1 kg fazolí 20 tisíc těchto jednotek atd. Hygienicky bezvýznamné množství tak naprosto zabrání rezavění a vzniku vodního kamene. Do domácnosti stačí instalovat na hlavní přívod vody přístroj v ceně 2 až 3 tisíc Kč. Přístroj je průhledný, takže náplň lze kontrolovat vizuálně. Dosypává se jednou za rok nebo i déle. Tuto metodu nabízejí obchodní řetězce nebo někteří instalatéři.