Plast je materiál, se kterým se ve svém okolí setkáváme velmi často. Nabízí celou řadu výhod. Plasty se dají snadno tvarovat, jsou pružné, houževnaté, pevné, odolné vůči biologickým činitelům, mezi něž patří bakterie, plísně, houby, hmyz či hlodavci. Velkou výhodou je i odolnost vůči vodě, korozi a některým vlivům chemického charakteru. Mají nízkou hmotnost, dobrou izolaci tepelnou, jejich povrch může zůstat hladký nebo jej lze dekorovat. Jsou vyhledávané pro své skvělé vlastnosti izolační. Plasty patří mezi materiály, které se dají recyklovat.

Technologie pro zpracování plastů

Pro zpracování plastů se využívají různé druhy technologických postupů. Jednotlivé postupy jsou závislé na vlastnostech jednotlivých typů plastů a na tvaru a funkci výrobku.

Technologie tvářecí mění zásadním způsobem tvar, používá se při nich působení teploty a tlaku. Patří mezi ně vstřikování, vytlačování, lisování plastů, válcování nebo odlévání.

Lisování plastů zajišťuje společnost Tespon s.r.o. Můžete si zde objednat lisování plastových dílů, pro které se používají formy na lisování plastů, jež nabízí společnost nebo si můžete dodat formy vlastní. Mezi další služby pak patří vstřikování dílů, pro něž se používá dvoukomponentní technologie, sériové lisování nebo tampónový potisk.

Další možností zpracování plastů jsou technologie tvarovací, které využívají polotovary. Pro tyto způsoby se využívá zvýšená teplota a tlak a jsou vhodné především pro tvarování desek, výrobu dutých těles, ohýbání trubek, obrábění plastů nebo pro spojování a spékání plastů.

Využít lze i technologie doplňkové, jež jsou vhodné pro úpravu vlastností výrobní hmoty před samotným zpracováním nebo pro úpravu finálních výrobků. Do této kategorie se řadí potisk nebo natírání. Spadá sem i recyklace plastů.