Virtuální realita v současné době nabízí mnoho možností použití. Může se jednat nejen o herní průmysl, ale také o použití ve vývoji nebo v marketingu. Jak se uplatňuje technologie v rámci lékařství?

Péče o duševní a fyzické zdraví

Virtuální realita se uplatňuje v mnoha oblastech. Jedná se například o zdravotnictví, ve kterém se může použít pro celou řadu využití. Lidé tak mohou například trénovat metody kognitivní rehabilitace, kdy se pomocí vhodné metody s VR trénuje paměť, pozornost, plánování nebo navigace. Rozšířená realita tak pomáhá pacientům, kteří v důsledku svého onemocnění nebo zranění přišli o některé dovednosti.

Porucha autistického spektra

Pomocí virtuální reality se lidé s poruchou autistického spektra mohou přesvědčit o svých pokrocích například při nácviku sociálního chování. Pohybují se například ve virtuální restauraci, kde se cvičí v pohybu mezi lidmi a v prostředí, kde se vyskytuje větší počet lidí.

Porucha příjmu potravy

Lidé trpící anorexií, bulimií, nebo také obezitou mají potíže s vnímáním vlastního těla a jeho hodnocení ze strany svého sociálního okolí. Pokud se daří ve virtuální realitě nasimulovat tělo s různou váhovou konfigurací, může tým psychologů tvořit nový obraz přijetí sebe sama v rámci léčby poruchy příjmu potravy.

Fyzioterapie

V rámci fyzioterapie se lidé mohou setkat s aplikacemi v rámci VR, které simulují vykonávání zástupné aktivity ve virtuálním prostředí. Pacient je stále v bezpečí ordinace, ale je již motivován k tomu, aby opět vhodným způsobem zapojoval části svého pohybového aparátu. Stimulace mozkových center vede k zapojení neuronů, což může přispět ke zrychlení rehabilitačních procesů.

Virtuální realita představuje soubor mnoha postupů, které je možné použít v mnoha odvětvích lékařské vědy.