Abyste mohli legálně zbourat budovu, která byla postavená na základě stavebního povolení, neobejdete se bez demoličního výměru. Je to dokument, který vás opravňuje k demolici a který budete muset na závěr demolice přinést na katastr nemovitostí, aby mohl budovu vymazat. Demoliční výměr vydává stavební nebo obecní úřad.

Aby mohl stavební úřad demolici schválit, potřebuje k tomu několik informací. Musíte uvést plánovaný termín demolice, dokumentaci bouracích prací, informace o firmě, která bude bourací práce provádět a také dokumenty pro odvoz suti. Veškerý odpadní materiál je třeba roztřídit a odvést na příslušná sběrná místa, přičemž tento proces musíte rovněž dokumentovat.

Do měsíce dostanete rozhodnutí

Stavební úřad rozhodne zpravidla do jednoho měsíce. Buď demolici schválí, a v tom případě můžete začít s pracemi, a nebo vás může požádat o dodání dalších dokumentů. Cena demoličního výměru se odvíjí od velikosti domu a jeho složitosti. Existují také specializované firmy, které vyřídí demoliční výměr na klíč za vás. Odpadnou vám tím starosti, ale musíte počítat s větší finanční nákladností.

Komplikace mohou nastat u starých domů, kdy nejsou k dispozici veškeré územní plány. Problémem také bývají nebezpečné materiály, například azbest, se kterými nemohou neprofesionálové vůbec manipulovat. Samozřejmě je situace daleko komplikovanější u chráněných památek nebo u staveb v památkových rezervacích.

Co dělat, když budova není zapsaná na katastru?

Speciálním případem jsou domy, které nejsou z nějakého důvodu zanesené v katastru nemovitostí. V takovém případě je musíte ještě před doručením žádosti o demolici nechat zaměřit, zakreslit a vypracovat dokumentaci stavby. Jinými slovy je třeba stavbu nejdříve zlegalizovat, než vám může stavební úřad povolit její demolici a opětovné vymazání z katastru nemovitostí. Povolení je navíc nutné i v případě, že se rozhodnete stavbu místo demolice přestavět na jiný objekt.