Dotační program Nová zelená úsporám už pomohl nespočetně mnoho domácnostem a rodinám. Přesto se někteří lidé s ním stále ještě nesetkali. Důvodem mohlo být třeba to, že neplánovali měnit okna nebo zateplovat dům, ale s blížícím se zimním obdobím se nad zateplením nebo třeba nad výměnou tepelného čerpadla začíná uvažovat. A přichází se tedy i na dotaci Nová zelená úsporám, která může rapidně snížit pořizovací cenu jak nových oken, tak tepelného čerpadla nebo třeba solárních panelů.

Co je to dotační program Nová zelená úsporám?

Pro ty, kteří doposud o dotaci Nová zelená úsporám neslyšeli, přinášíme krátkou definici. Dotace je přímou podporou formou jednorázového finančního příspěvku, který je udělován na základě pravidel Nová zelená úsporám. Celé financování programu probíhá přes státní rozpočet České republiky, finanční prostředky pro dotace jsou spravovány a poskytování Státním fondem životního prostředí České republiky. Aktuálně již běží poslední otevřená výzva, během které je možné požádat o dotační příspěvek. Výzva bude otevřená konkrétně do posledního dne roku 2021.

Pokud o dotaci chcete požádat, možná je pro vás agenda dotačního programu příliš složitá. S tím však pomůže program Zelená dotace, díky němuž požadovanou dotaci získáte.

Máte na ni vůbec nárok?

V souvislosti s dotačním programem a dotacemi jako takovými se nabízí otázka, jestli máte vůbec nárok na danou dotaci nebo jestli na ni nárok nemáte. Pojďme si proto otázku zodpovědět.

Nárok na dotaci má skutečně každý majitel, spoluvlastník nebo stavebník rodinného domu, jehož dům není zatížen exekucí nebo podobným závazkem vůči státu. Pokud je dům financován hypotékou nebo stavebním spořením, to nemá na dotace vliv.

O dotaci je možné požádat i zpětně

Jestliže jste vyměnili okna nebo provedli zateplení domu v uplynulých dvou letech a o dotaci jste nepožádali, nevěšte hlavu. O dotaci můžete požádat i zpětně, pokud k opatřením došlo skutečně v posledních dvou letech.