Každý občan ČR musí mít ve svém občanském průkazu uvedeno místo trvalého pobytu. Tento údaj je ovšem nutný i pro celou řadu případů. Například bydlíte-li v pronájmu, kde majitel bytu nesouhlasí s vaším trvalým pobytem, nebo nechcete mít trvalý pobyt na úřadě.

Zrovna tak je to potřeba, když žádáte v dané lokalitě o parkovací kartu jako rezident, nebo chcete umístit své děti do mateřské školy či do základní školy. Také to může být v případě, když sháníte trvalý pobyt v některé seriózní lokalitě, jako je například Praha 6 či jiné místo po celé České republice. Zajištění této prestižní adresy pro trvalý pobyt vám nabízí společnost Hakaran group s.r.o.

Jak se přihlásit k trvalému pobytu

U společnosti Hakaran group si vyžádáte smlouvu o poskytnutí trvalého pobytu, kterou předložíte spolu s vyplněným přihlašovacím lístkem na příslušném obecním úřadu podle lokality trvalého pobytu. Tiskopis přihlašovacího lístku obdržíte přímo na obecním úřadu a následně si můžete požádat o nový občanský průkaz. Budete-li mít v obci trvalý pobyt, musíte počítat také s úhradou za odvoz komunálního odpadu.

Kde nahlásit změnu trvalého pobytu

Jsou místa, kde není třeba hlásit změnu trvalého pobytu, neboť se zde synchronizují údaje z registru obyvatel a po vydání nového občanského průkazu dojde k aktualizaci dat. Týká se to Finančního úřadu, Živnostenského úřadu a Katastru nemovitostí. Naopak nahlásit změnu musíte u těchto institucí:

  • Zdravotní pojišťovně je nutné změnu trvalého pobytu nahlásit do 30ti dnů
  • Správě sociálního zabezpečení nahlašují změnu pouze důchodci a osoby samostatně výdělečně činné
  • Úřadu práce nahlašují změnu do 8mi pracovních dnů pouze osoby pobírající sociální dávky
  • Registru řidičů se hlásí změna do 5ti pracovních dnů pouze, pokud při změně trvalého pobytu měníte i obec, která je uvedena v řidičském oprávnění
  • Registru vozidel hlásíte změnu pouze v případě, že vlastníte motorové vozidlo.

Ceník trvalého pobytu

Na webu Trvalý pobyt najdete přehled pevně stanovených cen za zajištění trvalého pobytu pro dospělé a děti do 17 let. Minimální platební období je jeden rok a maximální 10 let. Platba je splatná na celé období předem a výše ceny je dána atraktivitou dané lokality.