Bez práce nejsou koláče, to ví každý z nás. Dobře fungující vztahy jsou zdrojem radosti a energie pro mnoho z nás. Když se vám daří mít správně nastavené vztahy na pracovišti i doma, spí se vám sladce. Jak to ale udělat?

Práce, jako každá jiná

Když si přejete mít doma čisto, je nejprve potřeba uklidit a vynést smetí. Poté se zaměříte na bytový design a vhodné dekorace. S lidským životem je to obdobné. Osobní kouč pomáhá lidem definovat nefunkční vzorce chování, ke kterým se nevědomky uchyluje. Profesní kouč pomáhá nalézt silné stránky svého klienta tak, aby společnými silami zařídili jediné – fungující vztahy a spokojené nastavení každého jedince. Psychologická práce, která nese své ovoce.

Vztahové propletence

Můžete mít dokonalou pracovní pozici. Tu, o které jste vždy snili. Když ale na vašem pracovišti budete v kolektivu, který je naprosto nefunkční, není o co stát. Vztahové záležitosti se tudíž nekonají pouze v osobním životě, kdy řešíme vztahy s partnery, dětmi nebo rodiči. I přátelství nebo profesní vztahy neodmyslitelně patří k našemu každodennímu životu. Když pochopíte, proč se k vám lidé chovají tak, jak to dělají nyní, budete mít možnost toho velmi mnoho změnit. Najednou se podíváte na všechny situace z polohy pozorovatele a snadněji spatříte správnou cestu, kterou se vydat.

Zdravé vztahy znamenají spokojenost

Pochopení své vlastní role, pochopení role ostatních, nám přináší významnou úlevu. Když víme, co očekávat, jsme klidní. Když umíme pracovat aktivně se svým potenciálem a využívat příležitosti, životní štěstí nás již jen nemíjí. Dokážeme se aktivně postarat o to, aby naše vztahy byly zdravé a fungující. V práci, v domácím prostředí, v naší sociální bublině. Najednou zjistíme, že jsme tvůrci vlastního štěstí. Víme totiž, jak na něm pracovat.

Osobní nebo profesní kouč dokáže pracovat s psychologií pacienta a nacházet jeho silné stránky, které se dále rozvíjí.