V současném moderní světě, kdy technologie ovlivňují naše budoucí kroky, je nezbytné sledovat jednotlivé trendy v digitálním odvětví. David Rusňák a jeho DRFG, zaměřená na fondy a dluhopisy jsou si tohoto elementu plně vědomi, a proto se rozhodli investovat do telekomunikačních zařízení.

„Jsme určitě součástí významné digitální revoluce. Většina lidí si to však neuvědomuje. To, jak se dnes vzděláváme, pracujeme, trávíme volný čas, se v blízké budoucnosti významně změní. A telekomunikace v tom budou hrát obrovskou roli právě pro uskutečnění těchto revolučních změn. Já se na to nesmírně těším,“ říká o dalším vývoji telekomunikací partner DRFG TELCO a generální ředitel společnosti Suntel Roman Řezníček.

Nové prostory, nové možnosti

Společnost Suntel má nové administrativní a logistické centrum ve Zlíně. Tento krok společnosti usnadnil poskytování služeb cílovým klientům. Zlepšila a zefektivnila se organizace zaměstnanců, kteří jsou klíčovým prvkem pro plnění cílů. Týmy zaměstnanců jsou rozděleny a seskupeny tak, aby jejich vzájemná komunikace a spolupráce probíhala co nejlépe, efektivně a s maximálním výsledkem. Kanceláře zabírají celkovou výměru 550 m2 a sklady celkem 450 m2. Prostory jsou naddimenzovány tak, aby splnily přísná kritéria, jako je požadavek na více denního světla, všechny kanceláře jsou klimatizované a celá budova je díky zajištění vytápění a klimatizace tepelným čerpadlem šetrná k životnímu prostředí. Všechny tyto moderní prvky ovlivnily výkonnost zaměstnanců a ti jsou tak schopni rychleji zpracovat přijaté objednávky. Bezpečné uskladnění digitálních dat a telekomunikačního materiálu je pak naprostou samozřejmostí, dodává David Rusňák.

Úspěšní v zahraničí stejně jako doma

Společnosti Suntel se i dlouhodobě daří v zahraničí. Ve Švýcarsku uspěla ve výběrovém řízení mobilního operátora Salt. Jedná se o „full turnkey“ projekt, v jehož rámci s dalšími dvěma společnostmi Suntel modernizuje klientovu síť. „Projekt zahrnuje technologickou, akviziční i stavební část. Aktuálně pracujeme na modernizaci sítě LTE, přenosové rádiové sítě a připojování stanic na optickou infrastrukturu. Upgrade LTE sítě zajišťujeme také pro největšího švýcarského operátora Swisscom,“ říká Roman Řezníček. V Německu pravidelně provádí pro operátora Vodafone preventivní údržbu základnových stanic. Za měsíc je tak třeba zkontrolovat okolo 400 stanic, ročně je to pak více než 4 500 základnových stanic. Na Slovensku se Suntel stará o výstavbu, modernizaci a servis základnových stanic pro O2 a operátora 4ku. Novým klientem se stala spolčenost Towercom, obdoba Českých Radiokomunikací.

Suntel nadále zůstává největším dodavatelem služeb v oblasti sítí pro Vodafone. Společnost uzavřela partnerství s firmou CETIN, která provozuje největší datovou a komunikační síť na území České republiky. „Chceme nabízet komplexní služby jak ve fixní, tak i mobilní části jejich sítě. Ve fixní části sítě CETIN poslední 2 roky provádíme výstavbu a modernizaci optických a metalických sítí. Také spolupracujeme na propojení infrastruktury CETIN s naší vlastní sítí Suntel Net. Nyní jsme uspěli ve výběrovém řízení na výstavbu a modernizaci mobilní sítě, čímž jsme potvrdili náš strategický záměr spolupráci s tak významným partnerem posílit,“ potvrzuje Roman Řezníček.

Společnost Suntel úspěšně rozjíždí konsolidaci lokálních poskytovatelů internetových služeb a stala se tak třetím největším poskytovatelem na Moravě. Cílem firmy je stát se v blízké době jedničkou na moravském trhu o velikosti 100–150 tisíc zákazníků.