Možná si mnozí z nás myslí, že inteligence je celistvá vlastnost, kterou buď člověk má, nebo ne. Mnoho vědců a akademiků rozděluje lidi na inteligentní a „inteligentní“ a jsou toho názoru, že inteligence je nade vše. Kdybychom ale takového člověka postavili k manuální práci, mnoho z nich by netušilo, jak se s takovým problémem poprat. Tyhle mylné představy však mají i lidé z dělnické třídy, kteří tvrdí, že ,,ti nahoře jsou všichni leví“. Každý člověk by si ale měl uvědomit, že nelze škatulkovat lidi podle toho, co neumí, ale podle toho, co mu bylo dáno do vínku.

Asi každý zná člověka, který je skvělý na matematiku a opravdu to umí s čísly, ovšem v jeho rodném jazyce má problém napsat i gramaticky správný email. A tak to platí pro mnoho dalších kombinací. Pro tento jev existuje tabulka tzv. 9 typů inteligence, ve které se pravděpodobně najde každý a někdo bude dokonce kombinací více kategorií.

Věda o 9 druzích inteligence

9 typů inteligence, které definoval psycholog Gardner ve své knize s názvem Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, je skvělým nástrojem, jak poznat své silné a slabé stránky, a jak se sebou následně pracovat. Jeho koncepce je velmi jednoduchý na pochopení.

Gardner tvrdí, že lidé jsou rozděleni do 9 skupin, z nichž každý něčím vyniká. Dělí je do skupiny: hudebně-rytmické, vizuálně-prostorové, verbálně-lingvistické, logicko-matematické, tělesně-kinestetické, interpersonální, intrapersonální, naturalistické a existenciální.

Pročtěte si následující typy a zkuste se najít v jednom z nich. Jeho výzkum nevylučuje, že musíte 100% spadat jen do jedné sféry. Nejspíš ve vás bude dřímat od každého trochu.

Pokračování ve 2. části.