Psaní není dovednost, se kterou se člověk narodí, nebo kterou získá přes noc. Je to něco, co je vytvořeno léty praxe a opakování. Ovšem zapomeňte na pravidlo, že autor píšící dlouhá léta musí být kvalitnější, než ten, který se psaním začal nedávno. Někdy se totiž může stát, že autorovo psaní se stane rutinou a jeho výsledné práce jsou stále stejné.

Jak tedy být dobrý, ale ne nudný a neustále stejný? Přinášíme vám několik rad a typů, jak být skvělým spisovatelem, či autorem.

Vytvořte si úplnou osnovu od začátku až do konce

Možná vám tato rada přijde bezcenná, ale divili byste se, kolik spisovatelů tento přístup ignoruje a přípravy si nedělá. Přitom počáteční koncept má hned několik účelů. Za prvé vám umožní si sepsat všechny vaše nápady a myšlenky, které se můžou z hlavy vypařit. Za druhé je důležitý v případě, budete-li mít pocit, že některé části jsou potřeba upravit, aby se shodovali s celým konceptem práce. Tato osnova vám poté bude sloužit jako kontrola, zda jste nevybočili z tématu.

Pokud budete práci psát bez předem vypracované osnovy, může vám zabrat více čase a ve výsledku nemusí být kvalitní.

Jasnost myšlenek

Jasnost je to, co dělá výsledné dílo čtivým. V případě, že budete volit špatná slova, či krkolomná vysvětlení, ve kterých se čtenář bude ztrácet, výsledné hodnocení bude kritičtější, i kdyby obsahově byla práce dokonalá.

Bez ohledu na informace a promyšlené věty, které jste do textu zařadili, je potřeba se i zamyslet, zda se v textu některé myšleny, či kapitoly neopakují.

 

Položte si otázky

Pokud budete psát práci, vždy v úvodu položte pár otázek, na které budete postupně odpovídat v jednotlivých kapitolách. Nejenže čtenář bude mít jasný přehled hned v počátku, o čem se může v textu dočíst, ale i vám můžou tyto úvodní myšlenky a otázky pomoci k lepší kontrole textu o zachování tématu.

Nad větami přemýšlejte

I když se toto může jevit trochu obtížněji, zkuste mít barvitější slovní zásobu, která text zpříjemní. Čtenáři se budou číst hůře věty s neustále se opakujícími výrazy, nebo špatně postavené a zbytečně dlouhé souvětí. V tomto případě může autorovi pomoci to, když si text přečte nahlas.

Učte se příkladem

Říká se, že nejlepším učitelem je zkušenost. Tato myšlenka určitě není do věci. Ještě než začnete psát práci, přečtěte si pár ukázek z děl od autorů výborných, ale i méně dobrých. Je hrozně těžké vytvářet úplně novou práci. Pokud se ale inspirujete a vyhnete chybám, které plno autorů dělá, váš text bude mnohem lepší a čtivější. Z chyb druhých je totiž nejlepší se učit.

Podrobte své dílo kritice

Jen proto, že vám připadá dílo čtivé, ještě neznamená, že bude váš styl psaní vyhovovat každému. Než jej budete zveřejňovat, poproste pár lidí, aby si vaši konečnou práci přečetlo. Jak se říká, víc hlav, víc ví, a proto se můžete vyhnout případné tvrdé veřejné kritice. Navíc vy sami už můžete být z neustálého čtení textu tzv. slepý a přehlížet chyby, které jiní uvidí na první pohled.

Napsat práci, ať už esej, či povídku, není jednoduché. Ovšem když budete číst, trénovat se a držet se těchto základních pravidel, uvidíte, že se to nakonec bude hračka.

Zdroj