Některé děti se na dělání domácích úkolů docela i těší. Pak jsou tady ale ostatní, kteří k nim mají vyloženě odpor. Zajímá vás, jak to dětem co nejvíce usnadnit?

Stanovte si pravidelnou dobu

Podpořte režim dětí a stanovte si pravidelnou dobu, kdy se budete dělání úkolů věnovat. Pro někoho mohou být příjemnější odpolední hodiny, někomu jinému naopak bude více vyhovovat večer. 

Zároveň dětem zajistěte klidný koutek, ve kterém se budou moct na učení opravdu soustředit. Je důležité, aby ratolest nic zbytečně nevyrušovalo a nebralo mu pozornost (třeba puštěná televize).

Učte dítě, ať si všechny úkoly rozvrhne. Nechte jej vytvořit si seznam úkolů, a poté mu řekněte, ať si stanoví, čemu se bude věnovat nejdříve. Tímto způsobem ho učíte umět si v budoucnosti organizovat práci a čas. 

TIP: Mají vaše děti nechuť k učení? Začněte tento problém řešit včas. 

Nejprve si jen tak povídejte

Než se dáte do učení, věnujte čas tomu, že si budete s dítětem jen tak povídat. Zeptejte se ho, jak se celý den mělo, co se mu povedlo a co řešilo. Tímto způsobem jej učíte komunikovat a zároveň si vybavovat informace, které jsou pro něj důležité. Jakmile se vypovídá, bude se moct na učení lépe soustředit.

Myslete taky na to, aby bylo dítě před učením najezené a napité. Díky tomu nebude mít tendenci od úkolů odbíhat. 

Nezasahujte více, než je nutné

Dítě veďte od začátku k co největší samostatnosti. Nezasahujte proto do úkolů více, než je opravdu nutné. Pokud něčemu nerozumí, vysvětlete mu to nebo ho naveďte na řešení

Dejte si také pozor na upozorňování na chyby dítěte. Na chyby se ho snažte spíše navést, aby si je našlo a samo opravilo. Závěrem pamatujte na to, že důležitý je i váš osobní postoj. Pokud u vás budou převládat negativní emoce, snadno je přenesete i na dítě. 

Více informací ze světa vzdělávání najdete na www.basic.cz.