Období kolem Vánoc by mělo být plné klidu, radosti a spokojenosti. Bohužel se jedná o období, ve kterém je velmi vysoké množství požárů, od těch malých až po ty velké, které spálí celý dům na popel. Když se blíží svátky, často se peče, používají světelné dekorace, svíčky, pyrotechnika a vzniká mnoho příležitostí, jak může požár vzniknout. Aby se toto období neproměnilo v noční můru, projděte si naše rady, jak se vyhnut požárům.

Vánoční svíčky

 • Nenechávejte svíčky hořet v místnosti, kde nikdo není.
 • Nedávejte svíčky vedle vánočního stromku, záclon nebo jakýchkoliv předmětů, které by se mohly vznítit.
 • Nikdy je nedávejte na vánoční stromky a to ani na umělé stromky.
 • Hořící svíčky udržujte mimo průvan a místa, kde se pohybuje mnoho lidí.
 • Vždy používejte vhodný držák na svíčku umístěný na stabilním, žáruvzdorném povrchu.
 • Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od nábytku a nikdy je nedávejte pod police.
 • Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 • Zhasněte svíčku, pokud kouří nebo opakovaně bliká nebo pokud je plamen příliš vysoký.
 • Nepalte je déle, než doporučuje výrobce.
 • Před přemístěním je uhaste.
 • Nikdy nechoďte spát se stále hořící svíčkou.

Vánoční osvětlení

 • Nekupujte levné světelné dekorace na tržnicích a na místech, kde není jasný výrobce a místo původu.
 • Vánoční osvětlení kupujte pouze označené bezpečnostní normou.
 • Zkontrolujte veškeré zapojení a dodržujte pokyny výrobce.
 • Zajistěte, aby kompetentní osoba zkontrolovala všechna připojení a zkontrolovala kabeláž, zda není roztřepená.
 • Máte-li pochybnosti, vyhoďte je.
 • Nepřetěžujte zásuvky.
 • Před odchodem z domova nebo před spaním odpojte všechna vánoční osvětlení a elektrické spotřebiče.
 • Ujistěte se, že světla jsou vhodná pro venkovní použití.
 • Žárovky bezpečně upevněte a nasměrujte objímky dolů, abyste zabránili hromadění vlhkosti.
 • Nikdy nepoužívejte vnitřní prodlužovací kabely venku.
 • Venkovní elektrické přípojky udržujte nad zemí a mimo kaluže a sníh.
 • Ujistěte se, že se stromy ověšené vánočními světly nedotýkají elektrického vedení.

Vánoční stromek

 • Udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od krbu nebo jiných zdrojů tepla.
 • Zkontrolujte světýlka, kterými zdobíte stromeček. Pokud vypadají opotřebovaně, mají roztřepené dráty nebo prasklé žárovky, je čas pořídit si nová.
 • Když nejste doma, vypněte a odpojte vánoční osvětlení. To platí také, když spíte.
 • Ujistěte se, že jste vybrali strom se zeleným jehličím. Pokud je jehličí nahnědlé nebo zažloutlé, znamená to, že strom je suchý a pravděpodobně hořlavější. Se stromkem také pořádně zatřeste – pokud ztratí hodně jehličí, pravděpodobně je příliš suchý. Stromky samy od sebe nevzplanou, ale když jsou suché, vzplanou mnohem snáz.
 • Živé stromky umístěte bezpečně do pevné základny naplněné vodou – kovové stojany způsobí, že stromy vyschnou a stanou se hořlavými. Denně kontrolujte hladinu vody.

Pyrotechnika

 • Veškerou pyrotechniku používejte v dostatečné vzdálenosti od domu.
 • Když ji použijete, nevyhazujte ji do koše, dokud nebudete mít jistotu, že skutečně vyhořela.
 • Nedovolte dětem, aby měly k ní měly přístup, dokonce ani k prskavkám.
 • Nepoužívejte starou pyrotechniku, může být zvlhlá nebo jinak poškozená a představovat riziko.
 • Kupujte ji pouze v kvalitních obchodech, vyhněte se nákupu tohoto zboží nejasného původu a na tržnicích.
 • Dodržujte pokyny, které jsou uvedené na balení.
 • Zvažte, jestli je použití pyrotechniky nutné, je rizikem pro bezpečnost a je utrpením pro všechna zvířata v okolí.