Biouhlí je jedním z důležitých prostředků, jak zajistit, aby byla půda opět úrodná a aby se snížil uhlík v atmosféře. Jedná se o vedlejší produkt tepelného zpracování celulózové hmoty v režimu/s nízkým obsahem kyslíku. Nejde o vynález, který by vědci objevili v posledních letech, naopak jde o 2000 let starý způsob, jak přeměnit zemědělský odpad na účinné hnojivo, které dokáže zadržovat uhlík a zvýšit biologickou rozmanitost půdy.

Biouhlí je pro životní prostředí velmi nutné

Nevzniká jen uměle, ale i přirozeně při vegetačních požárech. Biouhlí pomáhá v půdě zadržovat vodu i živiny a svým dílem je jeho výroba velmi jednoduchá, je snadno dostupným prostředkem, jak celosvětově bojovat s klimatickou krizí. V biouhlí je obsažený uhlík, který velmi dobře odolává degradaci. Každý si může biouhlí snadno vyrobit pyrolýzou nebo zplyňováním, které bude ohřívat biomasu bez přítomnosti kyslíku. Při výrobě biouhlí mohou udržitelné postupy produkovat vedlejší produkty z ropy a plynu. Ty mohou sloužit následně jako palivo. Kombinace využití biouhlí jako hnojiva a bioenergie zajišťuje, že celý tento systém stane uhlíkově negativní.

Provedená studie potvrzuje důležitost biouhlí

„Biouhel může čerpat uhlík z atmosféry do půdy a uchovávat ho stovky až tisíce let,“ říká Stephen Joseph, hlavní autor příspěvku a hostující profesor na škole materiálových věd a inženýrství na univerzitě v New Yorku. South Wales Science. „Tato studie také zjistila, že biouhel pomáhá budovat organický uhlík v půdě až o 20 procent (v průměru o 3,8 procenta) a může snížit emise oxidu dusného z půdy o 12 až 50 procent, což zvyšuje výhody biouhlí při zmírňování změny klimatu.“

Zjištění podporuje nedávná zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu o změně klimatu a půdě. Zpráva odhaduje, že používání biouhlí by mohlo do roku 2050 zmírnit mezi 300 miliony a 660 miliony tun oxidu uhličitého [globálně] ročně, “vysvětluje prof. Joseph.

Může zvýšit výnosy o 10% až 42%, snížit hladiny těžkých kovů v rostlinných tkáních o 17% až 39% a zvýšit biologickou dostupnost fosforu, kritické živiny, která často působí jako překážka pro vývoj rostlin.

Biouhlí podporuje růst rostlin

Biouhlí pomáhá rostlinám, aby rychleji klíčily. Částice biouhlí reagují s půdou a stimulují růst rostlin. Pomáhají čerpat živiny ke kořenům a také rostlinám pomáhají odolávat enviromentálnímu stresu, kteří způsobují toxické kovy, choroby, herbicidy a další. Na mnoha místech planety zůstala neúrodná půda a za pomoci biouhlí je možné tuto půdu změnit tak, aby byla úrodná a rostlinám se zde dařilo. Je třeba po celém světě demonstrovat výhody biouhlí, aby zemědělci i vládu viděli, že jde o účinné a zároveň jednoduché a levné řešení, jak zajistit, aby byla půda úrodná. Dokonalý produkt pro záchranu půdy a klimatu je již na světě, nyní je již jen potřeba, aby se o něm všichni lidé dozvěděli a pochopili jeho důležitost.

Zdroj: https://leakshare.org/the-world-need-biochar-to-fight-climate-crisis/