S ohledem na stále přetrvávající koronavirovou pandemii se pravděpodobně ještě chvíli budeme učit s dětmi doma. Jak to ale celé uchopit, aby bylo učení opravdu efektivní? Máme pro vás několik tipů.

Používejte názorné příklady

Při učení je pro děti velmi důležité vidět názorné příklady daného učiva. Snažte se proto pracovat s nejrůznějšími předměty či nákresy, které jim dané učivo co nejvíce přiblíží. p

TIP: Má vaše dítě problémy s učením? V tom případě k nim přistupujte individuálně. 

Nebojte se vrátit zpět

Učení na sebe navazuje. Pokud dítě nebude zvládat základní sčítání a odčítání, bude mít problémy s vyšší matematikou. Stejně tak pokud se mu pletou písmena, jen těžko se bude učit správný pravopis. Pokud je dítě při učení nejisté a dělá chyby, pravděpodobně bude třeba se ve výuce vrátit zpět a znovu si projít látku, která mu činí problémy.

Ujistěte se, že všemu rozumí

Nepochopení symbolizuje pravděpodobně největší problém v učení. Pokud dítě něčemu nerozumí, brání mu to se dále vzdělávat. Učivo si nepamatuje, je unavené, nervózní a cítí se hloupě. Proto se vždy ujistěte, že vaše ratolest rozumí nejen probírané látce, ale i zadání jednotlivých úkolů. 

Nechte aktivitu na dětech

Při učení je třeba děti udržovat aktivní a nechat je, aby si na co nejvíce věcí dokázaly přijít samy. Nesnažte se jim tedy jen pasivně předávat informace, ale aktivně je zapojujte. Pokud dítě necháte jen odříkat naučenou látku nazpaměť, pravděpodobně ji velmi brzy zapomene.

A k čemu mi to bude?

Ptají se vás na to při učení vaše děti? Tak je přesvědčujte o tom, jaké konkrétní využití pro ně probíraná látka má. Navnaďte je na to, kdy ji v praktickém životě využijí a uvidíte, že je učivo rázem bude mnohem více bavit. 

Více informací ze světa vzdělávání najdete na www.basic.cz.