Když někdo slyší o bezpečnosti práce, možná mu přejede mráz po zádech, když si vzpomene na nudná školení, která poučují o tom, jak by se měl zaměstnanec na pracovišti chovat. Nejde ovšem vůbec o nic, co by se mělo podceňovat nebo zanedbávat. Pracovní bezpečnost je v lidské historii relativně novým pojmem. Začala se řešit v Evropě během průmyslové revoluce, kdy docházelo k četným zraněním a dělníci byli nuceni zakládat odbory trvající na lepších pracovních podmínkách.

Začalo se více dbát na bezpečnost a s tím se objevilo i více ochranných pracovních prostředků. Prvotní ochranné prostředky byly samozřejmě jednoduché, povětšinou šlo o montérky, pracovní rukavice a ochranné helmy. Postupem času se přidávaly další pomůcky a docházelo i k jejich inovacím. Současná nabídka pracovních pomůcek je zcela nesrovnatelná s tou, kterou jsme mohli vidět ještě před pár desítkami let.

Moderní materiály a inovace

Současné pracovní pomůcky dbají na využití moderních materiálů, které umí zajistit ochranu i komfort. Platí to zejména pro pracovní oděvy. Ty se dnes vyrábí tak, že vypadají i velmi vzhledně, mají anatomický tvar a lze je vybírat v mnoha provedeních. U ochranných pracovních pomůcek je jejich používání zejména na zodpovědnosti jednotlivce. Když se pracuje s žíravinou nebo chemikáliemi, vždy je potřeba mít gumové rukavice a ideálně i ochranné brýle nebo štíty.

V hlučném prostředí je zase třeba používat ochranu sluchu, aby se trvale nepoškodil. Když se vstoupí do prašného, nebo jinak toxického prostředí, jsou na místě kvalitní respirátory 3m.

Pracovní úrazy jsou velmi časté a mnoho lidí se jimi zbytečně poznamená jenom proto, že zapomínají ochranné prostředky nosit. I když mohou snižovat komfort, zvyšují vaše bezpečí. Myslete zodpovědně a nakupte si potřebnou ochranu u českého specialisty na wbs-safety.cz, kde naleznete kompletní sortiment ochranných pracovních pomůcek za nejlepší ceny.