Vznik žárovky má pravděpodobně každý spojený se jménem Thomas Alva Edison. Pravdou ovšem zůstává, že se o žárovkách přemýšlelo ještě dříve, než se tento vynálezce vůbec narodil. 

První pokusy sahají až do roku 1802

První pokusy o žhavení materiálu pomocí průchodu elektrického proudu se datují až do roku 1802. V té době se elektrochemickými jevy zabýval Humphry Davy, který se stal objevitelem takzvaného elektrického oblouku. Zařízení sestrojil ze dvou tenkých proužků, které pomocí elektrického proudu rozžhavil do běla a díky tomu vytvořil na krátký okamžik zdroj světla. 

Thomas Alva Edison poté na jeho experimentování navázal. Za celý svůj život si přitom připsal celkem 2332 patentů. Pro své vynálezy si přitom nechal vybudovat dílnu, laboratoř, studovnu. Klasická žárovka je součástí nejen dnešních, ale i mnoha starožitných a retro svítidel

Využil vakuum

Při vynálezu žárovky experimentoval s rozžhaveným uhlíkem, který vkládal do skleněné nádoby. Z této nádoby se přitom snažil odstranit veškerý vzduch. V tomto ohledu mu velmi pomohl objev vakua, které využil právě ve prospěch budoucí žárovky. Úplně první žárovku rozsvítil v roce 1879 a záhy si ji nechal patentovat. 

Když mluvíme o historii žárovek, musíme zmínit i české jméno František Křižík. Tento vynálezce se totiž zasloužil o zdokonalení takzvané obloukové lampy. 

První elektrické svítidlo v Česku

Pojďme se nyní podívat na to, kdy a jak se objevilo první elektrické svítidlo v Česku. Jednalo se o rok 1880, kdy jej začal používat jeden z nejmodernějších českých podniků tehdejší doby. Šlo o Robertův cukrovar v Židlochovicích. 

Zajímavostí je také skutečnost, že Česko bylo průkopníkem na poli prvního divadla s vlastním elektrickým osvětlením na evropské pevnině. Tímto divadlem bylo přitom Mahenovo divadlo v Brně. 

Více informací ze světa starožitných svítidel najdete na www.starozitnasvitidla.cz.