Získat pozornost žáků a probudit v nich zájem o probíranou látku je pro každého učitele věc osobní cti a kromě toho velká výzva. Je jisté, že přiberete-li do hry interaktivní tabuli, získáte mnohem lepší startovní pozici než jen s tradiční křídou a mokrou houbou v ruce.

Interaktivní tabule: online svět ve třídě

Studenti krouží okolo internetu, počítačů a mobilů jako můry kolem rozsvícené lampy, takže když na interaktivní tabuli promítnete animaci rozkvétající slunečnice, místo toho, abyste přiměli žáky nalistovat obrázek v učebnici, vzbudíte jejich zájem. Aspoň v danou chvíli. Interaktivní tabule ve třídě, kde studenti dosud nebyli na použití moderních technologií ve výuce zvyklí, zaručeně vyvolá zájem – děje se něco nového a zajímavého! A to se počítá, i když na opakování nelze příliš spoléhat, protože všechno se dřív nebo později omrzí.

Naučte žáky využívat technologie konstruktivně

A o tom interaktivita je – z pasivních konzumentů se stávají aktivní, samostatně myslící jedinci, kteří se učí se zprostředkovaným obsahem dál pracovat a konstruktivně ho využívat. Samozřejmě pod vaším vedením. Proto odhoďte případné předsudky vůči moderním technologiím, prozkoumejte všechny nabízené možnosti interaktivní tabule a osvojte si zacházení s ní – je šikovná, ale pořád je to jen pomůcka. Tím, kdo jí vkládá šém na čelo, jste vy.

Zvolte variantu interaktivita i klasická tabule

Nemusíte se bát, že byste museli udělat radikální rozhodnutí – Sofiina volba nehrozí, interaktivní tabule nemusí nutně vytlačit tu klasickou černou (nebo zelenou), naopak se mohou docela dobře doplňovat. Ve školách jsou nejoblíbenější hotové sestavy, které kombinují jak interaktivní tabuli, tak klasickou popisovatelnou křídou nebo fixem.

Budete-li je ve výuce střídat, nehrozí, že žáci budou vnímat interaktivní tabuli jako samozřejmost, ba naopak opráší psaný projev fixou (klikání na tlačítka obvykle zvládají bez problémů) a zároveň si připomenou práci s tištěnou knihou. Ostatně chcete-li žákům předvést chemický pokus, ukázat jim vzácný polodrahokam, sbírku motýlů nebo jinou názornou pomůcku, interaktivní tabuli vážně nepotřebujete.

Jinak je jedno, jaký předmět učíte, protože tento typ tabule je možné využít v jakkoliv zaměřené hodině a ať už jde o frontální či individuální výuku nebo projektové vyučování. A rozhodně není pravda, že by její výhody měla čerpat jen určitá věková skupina. Tabule aktivně zapojí do výuky nejen děti (včetně těch se speciálními potřebami), ale i dospělé, nemluvě o tom, že na ní v jednom okamžiku může pracovat i více uživatelů současně.

Vybírejte u odborníků

Ve škole zejména je důležité dbát na kvalitu (a tím pádem bezpečnost) všech výrobků. Německem nedávno otřásla kauza, během které jedna z firem neměla správné ukotvení tabulí v hliníkových rámech a hrozilo vypadení tabule. Bezpečnost ale není jediným důvodem. Určitě volte z renomovaných a prověřených firem, které zajistí kvalitní servis, instalace a i radu v případě potřeby.