Znečištění způsobené plasty je celosvětovým problémem a k jeho zmírnění by mohly pomoci bakterie ze žaludku krav. Vědci v Rakousku zjistili, že jsou v žaludku krav bakterie, které dokáží rozkládat plasty.

Jak se na objev přišlo?

Toto nové zjištění bylo publikováno v časopise Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Jak vlastně na toto zjištění vědci přišli? V kravské stravě se vyskytují přírodní rostlinné polyestery. Výzkumný tým věřil, že je v žaludku přítomný mechanismus, který provádí hydrolýzu polyesteru – jde o reakci, která tyto materiály rozkládá. Vědce zajímalo, jestli dokáží kromě biologických polyesterů roztrhnout i umělé polyestery.

„Obrovská mikrobiální komunita žije v bachorovém retikulu a je zodpovědná za trávení potravy u zvířat,“ uvedla ve svém prohlášení příslušná autorka Dr. Doris Ribitsch z Vídeňské univerzity přírodních zdrojů a biologických věd . „Měli jsme tedy podezření, že některé biologické aktivity lze použít také k hydrolýze polyesteru.“

Bakterie z bachoru rozkládají různé druhy plastů

Když vědecký tým identifikoval bakterie v bachoru krávy, začal testovat jejich schopnost rozkládat PET (polyethylentereftalát). Byly testovány i další typy plastů, konkrétně polybutylen adipát tereftalát (PBAT) a polyethylenfuranoát (PEF). Plast se změnil na prášek nebo na plastovou fólii a vzorky z těchto 3 plastů se umístily do kapaliny z bachoru. Výsledky jsou ohromující, všechny 3 druhy plastů se rozkládaly. Nejrychleji se rozkládal plastový prášek. Nejprve byly testovány pouze bakterie, které plasty rozkládají. Když se však pro test použila kapalinu z bachoru, rozklad byl rychlejší. Vědci si to vysvětlují tím, že jsou v bachoru přítomné i další enzymy a vhodné podmínky k tomu, aby se zde plasty velmi rychle rozkládaly.

„Vzhledem k velkému množství bachoru, který se každý den hromadí na jatkách, je snadné si představit upscaling,“ vysvětlil doktor Ribitsch.

I když se našly bakterie, které dokáží plasty rozkládat, neznamená to, že jde o efektivnější proces, než je recyklace. Tento objev je jen jedním z prvních kroků, nikoliv komplexním řešením pro problém s plasty. Vědecký tým bude ve výzkumu i nadále pokračovat a hledat způsoby, jak použít mikrobiální společenství pro ekologii a průmyslové procesy.