Někoho může od podnikání odradit administrativní náročnost a jednání na úřadech. Ovšem založit vlastní společnost lze i jednoduchým způsobem spočívajícím v pořízení ready made společnosti. Jedná se o naprosto legální transakci, jako jakýkoliv jiný obchod. Zbožím jsou v tomto případě prémiové ready made společnosti, se kterými obchoduje společnost Strong business s.r.o., která se touto činností zabývá již více než pět let.

Co najdete v nabídce

Především se nemusíte obávat žádných byrokratických překážek a jednání na úřadech. V nabídce naleznete vedle klasických společností s ručením omezeným také prémiové ready-made společnosti s ručením omezeným, které mají splacený základní kapitál 500 tisíc korun, nebo dokonce jeden milion Kč. Z právního hlediska není zásadní rozdíl mezi těmito prémiovými ready made společnostmi a „standardními“ s.r.o. se základním kapitálem 200 tisíc Kč. Ovšem velice významný je rozdíl v prestiži. Zatímco základní kapitál 200 tisíc Kč je v ČR již několik let vnímán jako naprosto běžný, společnost se splaceným vyšším základním jměním působí mnohem důvěryhodněji a bonitněji. Nemluvě o společnostech s kapitálem ve výši 1 Kč, které je podle platné právní úpravy také možno zakládat.

Další výhody

Není třeba zdůrazňovat, které společnosti dá potencionální zákazník přednost, pokud zjistí výši kapitálu. Společnost s vysokým kapitálem má mimo jiné také zcela nepochybně větší naději uspět ve výběrových řízeních. Důkazem hodnocení zákazníků a jejich pohledu na vyšší splacené základní jmění je m.j. rapidně rostoucí poptávka po bonitnějších společnostech. Ty ovšem poskytuje jen několik velkých hráčů na trhu s ready-made společnostmi. Mezi ně se nyní s nabídkou exkluzivních služeb řadí i společnos Strong business. Vlastnit společnost s vyšším splaceným základním kapitálem znamená podnikat jako věrohodnější subjekt, který se lépe prosazuje v konkurenci ostatních společností díky své vysoké prestiži.