Úrazy bohužel k práci patří. Ani při maximální opatrnosti se jim čas od času nevyhnete. Svědčí o tom statistiky. Ročně je v České republice nahlášeno přes 50 tisíc pracovních úrazů. Nepřekvapí, že nejčastějším problémem je lidský faktor. Přes 80 % nehod zaviní špatný odhad rizika.

Abyste se v zaměstnání vyvarovali úrazům, pomůže firma Extéria, která je poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO.

Proč se stávají nehody

Proč se lidé dobrovolně pouští do rizikových činností, aniž by si uvědomili nebezpečí? Častou příčinou je rutina. Nové a neznámé činnosti vedou k velké opatrnosti, ale se zvykem a opakováním přichází přehnaná sebedůvěra a zbrklost. Zaměstnavatelé se snaží rutinu narušit řadou způsobů. Obměnami pracovních úkolů počínaje a bezpečnostními školeními konče.

Typickou rizikovou činností je práce ve výškách. Stabilita je při výškových pracích základ, bez ohledu na to, zda potřebujete sundat knihu z vysoké police nebo vyměňujete střešní krytinu. Provizorní stoličky a různá improvizovaná lešení jsou jednou z nejrychlejších cest do nemocnice, přesto se stále používají.

Raději se předem ujistit

Zranění velmi často vznikají i neopatrnou manipulací s předměty. Odhazovat nebo chytat cokoli naslepo, bez prověření, zda vám náhodou někdo nestojí v cestě, je další častou příčinou nehody.

Typickou chybou je i přepnutí vlastních sil. Fyzikální zákony se nedají obejít vlastním přesvědčením a vždy je lépe si ověřit, zda máte na potřebnou práci dostatek sil.

Velkým nepřítelem bezpečnosti práce je také spěch a stres. Ve stresu člověk přestává myslet logicky a je mnohdy ochoten více riskovat. Výsledkem mohou být stěží pochopitelné nápady a zbytečné škody či zranění. Spěch je typickým průvodcem mnoha profesionálních řidičů. Řízení přitom patří k nejrizikovějším činnostem a je třeba se na něj dostatečně soustředit. V opačném případě šance na nehodu rychle roste. Nehody spojené s motorovými vozidly přitom patří k nejzávažnějším.