Česká republika je známá tím, že je zde jedna z největších byrokratických zátěží v Evropě. Podnikat nebo provozovat firmu není v tuzemsku nic lehkého, protože namísto toho, aby se člověk naplno věnoval své činnosti, neustále řeší nějaké papírování a občas člověku může připadat, že ho veškeré povinnosti zavalí. Ovšem, kde se objeví problém, tam se obvykle objeví i řešení a sice ve formě specializované firmy, která se zaměřuje na úkony, které nám tolik lezou krkem.

Mezi nejvíce nenáviděné povinnosti patří podávání ročního hlášení za odpady. To se týká všech firem, které ročně předají k likvidaci nad 100 kilogramů nebezpečného odpadu nebo nad 100 tun běžného odpadu. Jde o součet množství odpadu za všechny provozovny pod jedním IČO. Abyste mohli roční hlášení odeslat, musíte být registrováni na ISPOP.CZ (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). Můžete však pověřit specializovanou společnost plnou mocí a ona to udělá za vás. Dále je také potřeba vést průběžnou evidenci odpadů. Zde je potřeba zpracovat a zaslat výkaz statistiky o odpadech na Český statistický úřad.

Už na to nejste sami

Všechny tyto povinnosti za vás udělá společnost ECOSERVIS – komplexní
nakládání s odpady s.r.o. Ceny za tuto službu jsou velmi nízké a budete překvapeni tím, kolik práce i starostí si ušetříte. Této služby mohou využívat živnostníci, firmy i obce. Jednoduše nahrajete všechny potřebné dokumenty, které jsou potřeba, zaplatíte za službu a do 10 pracovních dnů budete mít roční hlášení dokončení. Okamžitě bude odesláno vám na email a zároveň i do ISPOP. Nikdo není expertem na všechno a jsou záležitosti, které je lepší nechat zkušenějším. Budete mít o starost méně a ušetřený čas můžete investovat do užitečnějších činností. Více informací najdete na rocnihlaseni.cz.