K demoličním pracím většinou dochází ve chvíli, kdy se rozhodneme zbourat trouchnivějící nemovitost, která se stává pro ostatní nebezpečím. Aby mohlo dojít k demoličním pracím, je třeba mít v rukou demoliční výměr, na jehož základě demolice započne. A po skončení demolice se musí zatočit i s případným odpadem, který vznikne.

Stavební suť samozřejmě může vzniknout i ve chvíli, kdy dům rekonstruujete, nejen tehdy, kdy dům bouráte. Nabízí se však otázka, kam s touto stavební sutí. Nejedná se o odpad, který patří do běžných popelnic.

Stavební suť patří do sběrného dvoru

Stavební suť patří jednoznačně do sběrného dvoru, nepatří do běžných popelnic, jak již bylo zmíněno. Pokud se odveze stavební suť do sběrného dvoru, je to legální způsob, jak se odpadu vzniklého po demolici nebo respektive po rekonstrukci zbavit. Abyste se nemuseli sami tahat s tímto odpadem, nechte to na firmě KT-Ekologické domy, s. r. o., která nejen, že demoluje domy, ale také likviduje následnou vzniklou suť.

Ve sběrných dvorech dochází k následnému třídění odvezeného odpadu. Podle statistik se až devadesát procent demoličních odpadu a stavební suti druhotně využije.

Pozor na azbest

Obecně platí, že s demoličním odpadem a stavební sutí se nesmí zacházet neuváženě a neprofesionálně. Proto je taky lepší, když to necháte na firmě, která se o likvidaci stavební suti postará, navíc zkontroluje i následné třídění odpadu.

Velký pozor se musí dávat hlavně při likvidaci stavební suti, v níž je obsažen azbest. Azbest má sice skvěle vlastnosti, kvůli kterým se v minulosti přidával do nemovitostí, ale jedná se o velice nebezpečný materiál, který může poškozovat dýchací cesty člověka. Způsobovat může také podráždění a vést může až k rakovině plic. Azbest se likviduje na skládkách, kde přijímají odpad katalogového čísla 17 06 05.