Založit offshore společnost znamená podnikání v zahraničí a legální optimalizaci daňových povinností. Kromě skutečnosti, že při tomto podnikání můžete využívat jurisdikci třetích (offshore) zemí, je to naprosto stejné podnikání, jako kterékoliv jiné. Slůvko může v předchozí větě neznamená bezbřehé jednání, ale nutnost dodržovat příslušné zákony a pravidla zemí, kterým se všeobecně přezdívá „daňové ráje“.

Tak doslova to ve skutečnosti není, neboť ráj je to proto, že takováto země nabízí nižší daňové zatížení pro podnikatele. Založení offshore společnosti ovšem není vůbec jednoduché a bez potřebných odborných znalostí příslušných konexí to běžný podnikatel nezvládne.

Jak založit offshore společnost?

Nejlepším a nejjednodušším způsobem je využití zkušených profesionálů, kteří se touto činností zabývají již několik let. Tuto službu poskytuje společnost Winston Wolfe & Co, která je registračním agentem licencovaným přímo vládou Spojených arabských emirátů. Firma sídlí v Dubaji, kde si její pracovníci po několik let vytvářeli síť užitečných kontaktů mezi místními vládními i nevládními institucemi a bankami. Na tomto základě jsou pak zaměstnanci společnosti schopni vytipovat pro podnikatele vhodnou zemi, tedy daňový ráj, ve kterém by mohl optimalizovat své daně. K těmto zemím patří například Belize, Seychely, Hong Kong. Britské panenské ostrovy, Marchallovy ostrovy, Mauricius, ale také některé vyspělé státy, jako je USA, Velká Británie nebo Švýcarsko.

Jak offshore společnost funguje?

Hlavním důvodem založení offshore společnosti je pochopitelně optimalizace daňového zatížení, které je především ve vyspělých západních zemí někdy neúměrně vysoké. Velké daně pomáhají posílit státní rozpočet, ovšem ve svém důsledku brzdí úspěšnější podnikatele a dosažení jejich ještě lepších ekonomických výsledků. Snižují také jejich investiční možnosti. Toho právě využívají daňové ráje, které si kladou podmínku, že zahraniční investoři musí i nadále podnikat ve svých domovských zemích, ale v daňovém ráji budou investovat a přinášet tak do těchto třetích zemí svůj kapitál. Pro obě strany je tento proces výhodný. Daňovým rájům se vylepšuje jejich ekonomika a pro zahraniční investory je výhodou daňová optimalizace, ochrana majetku a anonymita vlastnictví.