Dalajláma je považován za duchovního vůdce Tibeťanů. Současný 14. Dalajláma je znám pro své velkorysé srdce, skvělý smysl pro humor a zároveň pro jeho úžasnou filosofii života. Pro radu k němu jezdí velká řada známých, ale i obyčejných lidí, kteří hledají odpovědi v oblasti životní cesty. Pojďme se dnes podívat na několik rad od samotného Dalajlámy.

Buďte soucitní

„Soucit není vůbec náboženskou výsadou. Je důležité vědět, že jedinou otázkou našeho života, je najít způsob, jak přežít.“

Výzkum ukázal, že pokud k někomu projevujete soucit, můžete zažít stejný pocit radosti jako během sexu, při jedení dobrého jídla, či příjemné relaxace. Soucit je v podstatě dobrý pro naše zdraví. Snižuje stres, udržuje pravidelný srdeční tep a podporuje imunitu organismu. Soucit můžete vyjádřit několika způsoby. Můžete druhému prokázat pochopení v jeho životní situaci, pomoci nemocnému příteli, tomu, kdo přišel o práci, nebo obdarovat bezdomovce.

Buďte laskaví a pomáhejte druhým

„Není potřeba církve, ani složité filosofické myšlenky. Náš mozek a srdce jsou našim chrámem, jehož hlavní filosofií je laskavost.“

„Buďte laskaví, kdykoliv je to možné. Je to vlastně možné pořád.“

I když si mnozí z vás mohou myslet, že být štědrý a laskavý, stojí mimořádné úsilí, mýlíte se. Obdařit někoho naší štědrostí a milým slovem ve skutečnosti produkuje hormon štěstí. Michael Norton z Harvardské univerzity provedl výzkum, ve kterém rozdal dobrovolníkům peníze. Část je měla věnovat na dobročinné účely, druhá část si je nechat. Nakonec byl proveden průzkum a zjistilo se, že lidé, kteří peníze rozdali, byli zaplaveni hormonem štěstí, oproti lidem, kteří si peníze nechali.

Najděte své štěstí

„Cílem našeho života je být šťastný.“

„Štěstí není hotovou věcí – přichází postupně jako důsledek našeho snažení.“

Když Dalajlama hovořil o štěstí, obrátil svou pozornost na každodenní zprávy. Řekl, že se v nich ve většině času ukazují pohromy, zkázy a problémy. Jen velmi malá část, která popisuje odpuštění, soucitnosti, trpělivost, toleranci a laskavost. Proto na tyto věci zapomínáme, i když bychom jim měli dát tu nejvyšší prioritu. Jedině tak můžeme dosáhnout štěstí.

Objevte svůj vnitřní mír

Dalajlama každému radí, aby trávil část svého dne o samotě. Je to čas, který věnuje na zamyšlení nad životem, k zahnání negativních myšlenek jako je hněv, zášť, nenávist, ale i únava. Během této doby načerpá tělo pozitivní emoce – optimismus, vděčnosti, lásku a mír. Skutečně klidná mysl je totiž hlavním zdrojem štěstí a dobrého zdraví.

Neubližujte ostatním

„Pokud je to možné, pomáhejte druhým. Není-li to ve vašich silách, alespoň jim neubližujte.“

Lhaní, pomlouvání, šíření ošklivých zvěstí, šikana, využívání ostatních. To všechno jsou věci, kterými druhým ubližujete, a které mají negativní dopad jak na druhé, tak na vás. Vyhněte se jim a neubližujte ostatním, ani sobě.

Pečujte o své přátelé

Přátelství je věcí, která by neměla být podceňována. Je potřeba ho naplňovat láskyplnou péčí, vytvářet pocit důvěry a náklonnosti. Skutečné přátelství nikdy nebude stát na majetku a vlivu. Je smutné, že mnoho přátelství vzniká jen kvůli strachu nebýt sám. A to je právě jeden z rizikových faktorů, kvůli kterému trpí společnost depresemi.

Nedovolte technologiím ovládat váš život

Věděli jste, že Dalajlámu sleduje na Twitteru více než 8 milionů lidí? I on obdivuje pokrok v oblasti sociálních médií. Ovšem varuje před nimi a říká:

„Technologie ovládají náš život. Jděte se podívat do restaurace a spočítejte, kolik lidí má v ruce mobilní telefon.“

„Kdo žije život – vy, nebo technologie?“

„Technologie jsou často jen slabou náhradou za skutečné přátelství.“

„Díky technologiím může utrpět skutečná lidská interakce.“

„My jsme těmi, kdo technologie řídí. Staneme-li se jejich otrokem, pak to nevěstí nic dobrého.“

Učte se ze svých neúspěchů

„Když prohrajete, nenechte si ujít ten pocit ponaučení.“

Jakmile se něco nepovede, je důležité zjistit důvod, proč se tak stalo. Možná jste smutní z neúspěchu, nebo z toho, že budete muset celou cestu projít znova. Jenže chyba se už stala a není potřeba lámat rukama nad rozlitým mlékem. Poučte se z vašeho neúspěchu a jděte dál.

Těchto pár myšlenek vám může pomoci v mnoha životních situacích. Snažte se je aplikovat do vašeho života. Brzy zjistíte, že pravda, poctivost, srdečnost a laskavost jsou hnacími silami, které vedou ke štěstí.