Rodičovství je jeden z nejdůležitějších a zároveň nejtěžších bodů vašeho života. Už nerozhodujete jen sami nad sebou, ale vychováváte své děti a vedete je od dětství až po dospělost. Rostou s vámi a přebírají vaše morální hodnoty. A je velmi jednoduché je poznamenat do dalšího života, ať už pozitivně, či negativně. I když si myslíme, že jednáme jen v těch nejlepších úmyslech, mnohdy mohou mít na vaše děti silný negativní dopad. Proto se vyhýbejte těmto nejčastějším rodičovským chybám.

Dělejte to, co říkáte

Jelikož jsme zákonnými zástupci našich dětí, máme nad nimi neuvěřitelnou moc. Trávíme s nimi většinu času a vštěpujeme jim hodnoty a principy, které nám přijdou důležité. Nesmíme však zapomínat na jeden důležitý fakt. Pokud se na našich dětech přísně dožadujeme nějakého jednání, musíme se sami tak chovat. Kázat vodu a pít víno je jedna z nejčastějších chyb, která vede k řadě konfliktů jak mezi vámi a vašim potomkem, tak v dítěti samotném.

Nenechte je plnit vaše sny

Ovládat dítě skrze činy je dalším problémem, kterého se rodiče dopouštějí. Je zcela přirozené přát si, aby šlo dítě v našich stopách. Ovšem nutit ho i přes jeho evidentní odpor vede k řadě psychických problémů. Musíme si uvědomit, že každý je jedinečný, a proto je v pořádku, chce-li jít váš potomek svou vlastní cestou. Takže dříve, než budete o jeho budoucnosti rozhodovat, promluvte si s ním, co by opravdu samo chtělo.

Nechte je vystavit se riziku

Ano, chránit své dítě musí každý. Ovšem stále více přibývá dětí, které neznají odřená kolena a popálení od kopřiv. Mnozí rodiče je chrání takovým způsobem, že se nikdy nespálí. Ale hledat své hranice, zjišťovat a zkoumat i přes malé bolístky svět a získávat cenné zkušenosti, je tím největším darem, co můžeme dítěti dát. Díky tomu z něj vyroste silný jedinec, kterému se vyhnou psychické problémy a fobie z iracionálního strachu.

Nenaplňujte je pocitem viny

Je dobré, aby vaše dítě cítilo odpovědnost za vaše chyby, ale všeho s mírou. Platí to především pro rodiče, které od svých dětí vyžadují perfektní výsledky na všech úrovních, které preferují. Může jít o skvělý prospěch ve škole, vynikající sportovní výsledky, či nádherné umělecké výtvory. Jejich požadavky jsou často příliš náročné a vedou k demotivaci dítěte. Dobrý rodič se bude snažit poslechnout a rozumět svému dítěti. Najděte jeho silné stránky a posilujte slabé.

Přemíra

Všeho moc škodí, je pravdivá věta, kterou mnoho rodičů opomíjí. Ať je to přehnaná láska, péče, materiální dary, nebo chvála. Budete-li své dítě zahrnovat vším, co si přeje, může se stát, že z něj vyroste neskutečně náročný jedinec, který si nebude vážit věcí, ale i lidí. Z přechváleného dítě se může stát arogantní a v kolektivu neoblíbený dospělý člověk, který se často bude cítit nepochopený. Takto by se dalo pokračovat dál. Rozmyslete si, zda vašim chováním dítě nedusíte.

Možná si teď myslíte, že je rodičovství obrovský mezník, který nelze úspěšně překonat. Není potřeba se ho bát, ale mít na vědomí, jakou zodpovědnost přijímáme. Během tohoto náročného období zažijete i spoustu úžasných zážitků. Buďte důsledný rodič, který svému dítě naslouchá, je jeho oporou, přítelem, i autoritou.