S odpadem se vypořádáváme celý život, v práci, v domácnosti, při vaření, a je jen na nás, jak s se zbytkem produktu, který jsme zakoupili, naložíme. Vyhodíme jej do kontejneru na směsný odpad nebo roztřídíme? Více než 70% Čechů volí variantu třídění odpadu, ale třídíme ho všichni opravdu správně? Podívejte s námi na některé chyby, kterých se při třídění odpadu dopouštíme. I taková malá chyba totiž může znehodnotit celý obsah kontejneru.

Papír, sklo, plasty

Základní tři kontejnery, které najdete v každé obci. Mimo těchto tří kontejnerů se ve větších městech vyskytují kontejnery na nápojové kartony, baterie, elektroniku či plechovky. Bohužel tyto kontejnery zatím nejsou ve všech městech. Do kontejneru na papír vhazujete veškeré výrobky vyrobené z papíru: noviny, kartony, krabičky od různých výrobků, obaly, které by však měly být čisté, alespoň v rámci mezí, ne ušpiněné od jídla, apod. Do kontejneru na plasty patří: pet lahve, plastové tašky, sáčky, obaly, vymyté lahvičky, apod. Kontejner na sklo bývá rozdělen na dvě části, tmavé a světlé sklo, kam patří všechny výrobky se skla.

Třídíme sklo

Do kontejneru na sklo patří skleničky i láhve od vína, vše by mělo být čisté, tabulové sklo ze dveří a oken. Do kontejneru nepatří pokovaná, zlacená nebo odrátovaná skla. V žádném případě nevhazujte do kontejneru na sklo keramiku, porcelán a zrcadla.

Třídíme papír

Při třídění do kontejneru na papír nevhazujte špinavé obaly, papíry od jídla, ani nijak mokrý papír. Do kontejneru na papír nepatří ani plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru. Ty už byly tolikrát recyklovány, že jejich další recyklace není možná. Vhoďte je tedy do klasické popelnice.

Třídíme plast

Bohužel při tříděn plastů děláme největší chyby. Do kontejneru na plast nepatří ani špinavé krabičky od masa či láhve od oleje. Tento odpad může znehodnotit obsah celého kontejneru. Láhve od oleje do kontejneru můžete vhodit jen tehdy, pokud je pečlivě propláchnete vodou a čistícím prostředkem. Pokud se vám nechce obaly mýt, raději je vhoďte do směsného odpadu.

A nezapomínejte, třiďte odpad, má to cenu.