Pokud máte domácího mazlíčka, ať je to pes či kočka, potřebují náležitou péči. A týká se to i péče zdravotní. Mezi veterinární kliniky, které zajišťují komplexní zdravotní péči, patří i MetropoleVet Praha, která provádí běžné lékařské úkony, ale i celou řadu operačních zákroků, mezi něž patří i kastrace.

Kočky a kocouři

Kastrace kočky zabrání nechtěným porodům a nekontrolovatelnému množení. Kastrované kočky se mohou dožít delšího věku, jsou více mazlivé a spíše se zdržují v okolí domova. U kastrovaných koček se eliminuje zánět dělohy, tvorba cyst a zhoubných nádorů a to především ve vyšším věku, kdy byl byl chirurgický zákrok pro oslabené tělo rizikem.

Kastrace kocoura může mít pozitivní vliv na jeho chování, neboť snižuje vliv pohlavních hormonů. Snižuje se jejich teritoriální chování, které se projevuje v podobě nepříjemného značkování. Dojde k omezení bitek s dalšími kocoury a k eliminaci žalostného naříkání.

Kocour ani kočka neztrácejí své lovecké dovednosti, hravost a zájem o nové věci.

Psi a feny

Kastrace psa se provádí ze zdravotních nebo chovatelských důvodů. Nejčastějším důvodem je omezení populace. Dalším důvodem je možná eliminace agresivního chování vůči ostatním psům a někdy dokonce i k lidem, které se může projevit jako dominance v důsledku špatné výchovy. Kastrace také zamezí toulání a útěku za hárajícími fenami.

Kastrace feny se také provádí z již výše zmíněných důvodů. Kromě toho jsou to v tomto případě i důvody preventivní, které mají zabránit některým druhům onemocnění týkajících se pohlavních orgánů, mezi nejčastější patří nádory mléčné žlázy. U starších fen je to pak cukrovka nebo zánět dělohy. Dalším důvodem často bývá i falešná březost, jež s sebou nese celou řadu obtíží.