Table Decorations Filigree Floral Greeting Ikebana

Ikebana je tradiční japonské aranžování živých květin. V doslovném překladu jsou to oživené květy. Aby se jednalo skutečně o ikebanu, vyžaduje tato úprava čas, trpělivost a estetické cítění, aby výsledné aranžmá bylo ozdobou interiéru.

Právě umístění květin v prostoru je nejdůležitější, aby vynikla jejich krása. Podle daného místa je třeba volit velikost a výšku ikebany, ale také tvar a barvu nádoby či vázy, ve které budou květiny umístěny. Vše musí být dokonale sladěno, aby ikebana tvořila s prostorem přirozený a harmonický celek.

Jak postupovat

Samozřejmě potřebujete čerstvě nařezané květiny, zahradnické nůžky na stříhání stonků a kenzan, což je těžká kovová bodlinová podložka. Do kenzanu se květiny upevňují při aranžování do plochých nádob. Pro delší trvanlivost ikebany je dobré používat rozprašovač. Na rozdíl od stříhání stonků květin do váz šikmým střihem se květiny do ikebany stříhají rovně a pod vodou, neboť tak ihned vodu nasají. Pokud je stonek příliš tenký nebo křehký a nelze jej na bodlinu uchytit, můžeme jej obalit měkkým papírem nebo k jeho konci přivázat kousek silnějšího stonku. Malé jemné květiny můžeme svázat nití do malých svazků a stonky obalit tenkým papírem.

Pravidla ikebany

U japonské ikebany je třeba zachovávat pravidla vzájemných proporcí a úhlů. Zvláštností ikebany je, že kenzan se neumisťuje do středu nádoby, ale spíše do jednoho rohu či okraje. Postupujeme tak, že jeden stonek je hlavní a nejdelší, následuje střední a nejkratší. Tyto tři stonky nakloníme v určitých úhlech podle své fantazie. Pravidla ikebany stanovují délku hlavního stonku tak, že zpravidla bývá součtem výšky a průměru nádoby. Délka středního stonku by měla být tři čtvrtiny stonku hlavního a délka nejkratšího tři čtvrtiny středního. Tato čísla však nejsou dogmatem, ale pomůckou.

Umístění v interiéru

Pro nádoby neplatí žádná pravidla. Záleží na tom, co máme k dispozici a co se bude hodit do daného prostoru. Ikebana může být jak ve vysoké a štíhlé váze, tak v bachraté a nízké, nebo i v ploché jako talíř. Nemusí to být žádné drahé vázy, naopak ideální jsou prosté keramické nádoby moderního tvaru, neboť jen v nich vynikne barevná kombinace květin.