Do založení svěřenského fondu se může pustit fyzická i právnická osoba a slouží k soukromému i veřejně prospěšnému účelu. Svěřenský fond však přináší řadu výhod, mezi které patří i ochrana majetku či zabezpečení rodiny do budoucna. Tato forma správy a ochrany majetku je velmi oblíbená a celosvětově rozšířená.

Charakteristika

Klíčové je nejdříve charakterizovat svěřenský fond. O co se vlastně jedná? Svěřenský fond v podstatě představuje soubor majetku, který je vyčleněn zakladatelem ke konkrétnímu účelu. Svěřenský fond je tedy účelovým. Majetek se díky tomu stává plně anonymním a bez formální právní subjektivity, přičemž o něj pečuje pověřený správce. Ten se stará o naplňování daného účelu fondu a rozmnožování majetkové podstaty. A kdo má nárok na prospěch? Je to beneficient, který je určený zakladatelem.

Založení a majetek

Svěřenský fond přitom může založit osoba právnická i fyzická. Do majetku může vložit movitou i nemovitou věc podle svého rozhodnutí. Svěřenský fond je právně podobný nadaci, ale nabízí větší variabilitu i absenci dohledu ze strany státu.

Využití fyzickou osobou

Pokud svěřenský fond založí fyzická osoba, slouží jí především k finančnímu zajištění jednotlivců, ale i celých rodin, a to nejen na stáří. Skvělé je, že dokáže chránit váš majetek před lehkovážným nakládáním, popřípadě také před exekucí. Fond můžete zřizovat také pro někoho, tedy beneficienta, jehož zájmy chrání.

Využití právnickou osobou

Právnické osoby svěřenské fondy zakládají z důvodu zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky a další osoby, popřípadě jako formu zaměstnaneckých benefitů. Poslouží však také jako ochrana před insolvenčním řízením. Velkým benefitem je v tomto hledu zachování anonymity vlastnických struktur.