Zvýšení bezpečnosti práce a ochrana zaměstnanců před pracovními úrazy musí jít ruku v ruce se zlepšením pracovního prostředí a zefektivněním všech výrobních procesů. Tomu ovšem musí předcházet důkladná analýza a odhalení všech možných rizik, aby prevence pracovních úrazů byla co nejúčinnější. Mohou k tomu pomoci i moderní technologie, jako je světelné značení či optická signalizace. Světelná signalizace je mnohem účinnější než různé varovné tabulky a výstražné cedule. Po čase se u drtivé většiny pracovníků ve výrobních halách projeví tzv. provozní slepota, díky které sice vidíme, ale nevnímáme.

Co zahrnuje světelná signalizace

Jedná se o technologii promítání různých bezpečnostních prvků, resp. značek přímo na podlahu výrobní haly, případně na některé stroje. V praxi to vypadá tak, že dělník, technik či kdokoliv jiný, kdo prochází například uličkou mezi stroji, je světelnou projekcí upozorněn na možné nebezpečí například v podobě projíždějícího vysokozdvižného vozíku nebo jiného vozidla. Přímo před ním se na podlaze náhle objeví výrazná značka „Stop“, která má mnohem větší efekt, než jiná upozornění.

Co předchází realizaci optické signalizace

Nejprve je třeba si domluvit nezávaznou schůzku nebo vyplnit objednávku firmy Visap. Její pracovníci pak provedou důkladnou analýzu celého pracovního procesu, odhalí možná rizika a navrhnou optimální řešení. Výsledkem je pak zvýšení kvality výroby, zefektivnění pracovních postupů a samozřejmě prevence pracovních úrazů. Pro zákazníka je podstatné, že na všech opatřeních může spolupracovat a podílet se tak na optimalizaci svého výrobního procesu.

Další využití optické signalizace

Tato projekce vede pochopitelně ke zlepšení BOZP, ale uplatňuje se i mimo výrobních procesů. Může například sloužit k efektnímu promítání nejrůznějších motivů, loga firem či reklam při pořádání kulturních, společenských či sportovních akcí. Obrázky tak mohou zaujmout diváky v divadlech, kinech, klubech, sportovních halách a jinde.