Budete se v nejbližší době stěhovat nebo již bydlíte na nové adrese a přemýšlíte, kde všude je potřeba změnu adresy nahlásit? Trochu vám s tím pomůžeme. Přinášíme několik důležitých tipů:

Ohlašovna

Změna trvalého bydliště se neobejde bez návštěvy několika úřadů. Jako první je potřeba navštívit ohlašovnu v místě, kde máte nové trvalé bydliště. Může to být obecní úřad, úřad městského obvodu nebo městské části. S sebou si vezměte jakýkoli dokument, který doloží změnu vašeho bydliště. Zde vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zaplatíte poplatek 50 Kč. Dostanete zde dočasný doklad a u stávajícího občanského průkazu vám bude ustřižen roh.

Do patnácti dnů od nahlášení změny bydliště musíte zažádat o nový občanský průkaz.

Další úřady a instituce

Změna trvalého pobytu je potřeba nahlásit i na dalších úřadech a institucích:

  • Do 30 dnů musíte nový trvalý pobyt nahlásit zdravotní pojišťovně.
  • Pokud vlastníte řidičský průkaz nebo jste majitelem jakéhokoli vozidla, je potřeba změnu, nahlásit na příslušném úřadu. V rámci jednoho města není potřeba zřizovat nový řidičský průkaz. Je – li změna mimo město, musíte zažádat o nový řidičský průkaz do 5 dnů. Pro hlášení změny u vozidla je potřeba s sebou přinést osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz.

Více informací naleznete na portálu vimvic.cz.

  • Pobíráte – li důchod, který vám chodí složenkou, postačí návštěva pošty. Pokud je vám zasílán na účet, je potřeba nahlásit změnu na ČSSZ. Postačí zaslat dopis s vlastnoručním podpisem, vaším rodným číslem a novou adresou.
  • Mezi další instituce, kde je potřeba změnu nahlásit, patří banky, v nichž máte účet či úvěr, dodavatelé energií, pojišťovny (v případě jakýchkoli druhů pojistek), ošetřující lékaři, zaměstnavatel a škola (v případě dětí či studujících), pošta (SIPO, televizní a rozhlasový poplatek), telefonní operátor.