K založení skalky stačí i malý prostor ve svahu i na rovině. Velikost skalky volíme podle toho, kolik času budeme mít na péči o ni. Podle odborníků je vhodné situovat rostlinky na východní či jižní stranu. Základem skalky je přiměřené množství kamenů, které by měly být stejného druhu a ideálně pocházet z okolí. Aby skalka působila přirozeně a splňovala naše představy, je třeba postupovat krok za krokem:

  • nejprve prostor vyčistíme od plevelů nejlépe pomocí herbicidů. Je to výhodná prevence, která budoucím skalničkám neublíží
  • půda by měla být lehká a propustná. Je-li zamořena živočišnými škůdci a chorobami, je dobré je dezinfikovat
  • je-li na vybraném místě vyšší hladina spodní vody, vytvoříme drenáž vrstvou sutě nebo drobných kamenů. Teprve pak navezeme základní substrát, který můžeme smíchat s ornicí nebo drnovkou, případně se štěrkopískem a kamennou lomovou drtí
  • kameny by měly být jednoho druhu a čím větší, tím lepší. Opuku či lámaný vápenec stavíme na hranu, velké kameny by měly být položeny přirozeně jako v přírodě. Zároveň slouží také jako šlapáky při ošetřování skalky
  • ztvrdnutí či splavování půdy zabráníme nasypáním drtě z opuky, břidlice nebo křemene
  • posledním krokem je správný výběr rostlin a jejich vysazení. Některé skalničky vyžadují zavlažování, jiným stačí vzdušná vlhkost, některý prospívá dostatek slunce, jiné potřebují zastínění.