Když přijde ta správná zima, mnohé potěší, především lyžaře a děti. Problémy naopak nastávají pro řidiče, ale i chodce. Neupravený chodník, padající sníh či led ze střechy, to jsou jevy, které mohou mít nepříjemné následky v podobě vážných zranění, anebo škod na majetku, když např. padající kus ledu zasáhne zaparkované vozidlo.

A když se to stane, začne se řešit, kdo je za to odpovědný, a kdo újmu na zdraví či případné škody zaplatí.

Za chodníky odpovídají obce

Ze zákona z roku 2009 platí, že za stav chodníku a jeho údržbu odpovídá jeho vlastník, tedy obec. To znamená, že obec má v zimě odklízet sníh a sypat chodníky tak, aby případných úrazů bylo co nejméně. A pokud se stanou, škodu pak postižený musí vymáhat na obci.

Pozor, neplatí to však absolutně. Zákon myslí na situace, kdy vlastník prokáže, že z důvodu velké sněhové kalamity nezvládl sníh odklidit. Pak by bylo vymáhání škody problematické. Ústavní soud ve svém rozhodnutí pamatuje i na chodce samotné, kdy jinými slovy říká, že chodec, který nebere v potaz stav chodníku a pohybuje se na něm neodpovídajícím způsobem, nemá na úhradu škody nárok. Je to stejné jako u řidičů, i oni se musí přizpůsobit stavu vozovky. Tudíž i chodec by měl mít odpovídající obuv a na chodníku by se měl pohybovat rozumně, s ohledem na „zimní“ chodník.

U méně frekventovaných cest obce vyvěšují ceduli, že se cesta v zimě neudržuje, anebo zveřejní seznam neudržovaných cest a chodníků. Ani tady byste v případě zranění nepochodili.

Za střechu odpovídá majitel domu

Pokud se stane, že vás ze střechy padající sníh či led zraní nebo poškodí váš majetek, obraťte se vždy na majitele domu. Ten je ze zákona odpovědný za stav střechy, čili i za to, že v zimních měsících z ní odklidí sníh, led či rampouchy tak, aby nedocházelo o ohrožení obyvatel. Při takovém odklízení však musí majitel nejprve umístit zábrany na chodník např. v podobě šikmo postavených prken nebo označí prostor nataženou červenobílou páskou. Chodci pak z logiky věci na takový chodník nevstupují…