Významnou část energie pro dům či chalupu můžete mít prakticky zadarmo, pokud si opatříte solární kolektory nebo půjdete cestou fotovoltaiky. Svou celoroční spotřebu energie na topení a ohřev vody tak můžete snížit až o 40%.

Rozdíl mezi solárními kolektory a fotovoltaikou je v tom, že kolektory využívají slunečního záření k výrobě tepla a ohřevu vody, kdežto fotovoltaika znamená výrobu elektrické energie ze slunečního světla.

Solární kolektory

K nejpoužívanějším patří ploché kolektory nebo trubicové vakuové kolektory (jsou však dražší), určené pro celoroční provoz a přitápění. Na absorpční ploše kolektoru se přemění sluneční záření v teplo, které se odvede pomocí čerpadla k dalšímu využití pro ohřev vody nebo na přitápění v domě či na chalupě.

Solární kolektor je nutné napojit na další technická zařízení, čímž vzniká instalační jednotka zvaná solární systém. Ten sestává z oběhového čerpadla, pojišťovacích prvků a měřidel. Další součástí je solární regulace, která řídí činnost oběhového čerpadla. Nejjednodušším provedením jsou dvě čidla. Dále systém obsahuje expanzní nádobu, odvzdušňovací ventil a plnící armaturu. To vše je propojeno v jeden celek.

Co ovlivňuje účinnost solárního systému

Především nasměrování, proto by kolektory měly být umístěny na nejvíce prosluněnou stranu, nejlépe jižní, ale mírně na západ, aby se využil svit zapadajícího slunce. Některé systémy mají zařízení natáčející kolektory. Ovšem je třeba podotknout, že moderní ploché kolektory mají dostačující výkon i bez natáčení.

Největšího výkonu dosahují kolem druhé hodiny odpolední. Pro optimální výkon v našich zeměpisných šířkách by měl být sklon kolektoru přibližně 45° k vodorovné rovině. Svislé umístění na stěně snižuje účinnost. Tepelné ztráty lze snížit co nejkratší vzdáleností mezi kolektorem a zásobníkem vody.

Kolektory pro temperování

Chceme-li si mírně přitápět v chladnějším období třeba na chalupě, nebo temperovat dům, který není příliš využíván, je k tomu ideální solární energie. K tomu může sloužit malý počet kolektorů spolu s maloobjemovými topnými tělesy a zásobníkem TUV. Pokud budete například na chatě či chalupě přítomni, ohřívá se voda, nebo se přitápí a při odjezdu přepnete na temperování. Tak se zamezí zejména v kamenných chalupách vlhnutí zdiva.

Další možností je vytápět cíleně například jen koupelnu, chodbu a obývací místnost, nebo naplnit otopnou soustavu nemrznoucí směsí a temperovat chalupu i v zimě. Objekt se pak snáze a rychleji vytopí.